6. Combi Yucel en positieve gezondheid in de praktijk