‘Van klacht naar kracht met de Yucelmethode’

15 april 2017

Een bijdrage in Metafoor 74 van Katrien Huber

Als zorgcoördinator van GOTAK (Gemeenschapsonderwijs Technisch Atheneum Kapellen) werk ik met kwetsbare mensen. Voor mij betekent dit zo goed mogelijk luisteren naar hun hulpvragen, moeilijkheden, pijn en verdriet. Samen in de ziel kijken, hen helpen om in verbinding te gaan en zo de eigen kracht hervinden in het zoeken naar verandering en mogelijke oplossingen.

De Yucelmethode kwam op mijn pad tijdens mijn eigen zoektocht naar meer rust in mijn therapeutschap, naar verheldering en het niet weten durven laten bestaan. Het is een visuele en beeldende methode, ontworpen om personen, gezinnen, families en netwerken te helpen om vanuit hun eigen kracht en met tijdelijke ondersteuning hun problemen te overwinnen. De methode sluit nauw aan bij mijn opleiding en persoonlijkheid: een zo ruim mogelijke en analytische benadering, waarbij verschillende facetten afgetast worden. Door een opstelling met blokken wordt een probleemanalyse tastbaar, zichtbaar en concreet. De Yucelmethode is een taal waarmee iemand zijn psychische ervaringen zichtbaar kan maken.

Lees verder

Andere berichten