Training Yucelmethode bij mensen met ASS in het aanbod

7 april 2023

Eindelijk is het zover. Vanuit het autismewerkveld komt er steeds meer vraag om te leren werken met de Yucelmethode. Wij hebben een training ontwikkeld vanuit de basistraining in de Yucelmethode die specifiek is afgestemd op de begeleiding van mensen met een stoornis in het autismespectrum (ASS). Inschrijvingsdata voor de cursus van 2,5 dagdeel staan nu op de website.

In de begeleiding van mensen met ASS kan de Yucelmethode een krachtig en verbindend hulpmiddel zijn bij het begrijpen van ‘elkaars’ wereld. De methode sluit aan bij de integrale benadering (zorg op maat) en de aandachtige, respectvolle bejegening die in de huidige zorgverlening worden beoogd. Zorg op maat bieden vraagt om serieuze aandacht voor hulpvragen van mensen met ASS en het systeem om hen heen. De visuele en tactiele benadering van de Yucelmethode, de specifieke taal van Yucel, stelt ondersteuners in staat om sneller en beter af te stemmen op de specifieke hulpvragen bij deze doelgroep.

 

Andere berichten