Positieve gezondheid

YM en PG: een goede combi

Positieve gezondheid als concept helpt om op een andere manier, vanuit een breder perspectief naar mentale gezondheid of psychische klachten te kijken. Een gesprek over de zes aspecten van positieve gezondheid (benoemd in het spinnenweb) helpt mensen vaak om zicht te krijgen hoe de dingen met elkaar samenhangen. De Yucelmethode helpt mensen om hun huidige en streefsituatie concreet en in drie dimensies zichtbaar te maken. Beide benaderingen helpen om actief aan de slag te gaan met het geven van een eigen betekenis aan psychische klachten of problemen of ontregeling.

Overeenkomsten

Overeenkomsten
Zowel de Yucelmethode als de benadering vanuit positieve gezondheid werkt in een visuele werkvorm (respectievelijk blokken en het spinnenweb) en in beide benaderingen staat het verhaal van de hulpvrager centraal. De hulpverlener, in een bescheiden, luisterende, niet-sturende en niet-adviserende rol, geeft de hulpvrager als verteller alle ruimte om zelf zijn verhaal te construeren.

Beide zoeken veel herstelpotentieel in de kracht van het netwerk en in beide benaderingen delen uitgangspunten zoals aandacht voor een betekenisvol leven (zingeving), krachten en bronnen van steun, hoop en veerkracht van hulpvragers. Dit draagt bij aan het vermogen om met de uitdagingen in het leven om te gaan en om zoveel mogelijk eigen regie te voeren. De essentie van de Yucelmethode is om mensen hun kracht te laten behouden of te verkrijgen en eigenaar te laten zijn van hun eigen herstelproces.

Zowel de Yucelmethode als het concept positieve gezondheid gaat uit van het vertrouwen dat de ander in staat is om eigen kracht en regie (weer) aan te boren. Beide zetten een eventueel probleem ook in een bredere context, door er altijd vanuit meerdere aspecten naar te kijken. Probleemoplossing is niet noodzakelijk de insteek, je kunt ook kiezen om te kijken naar wat goed gaat en helpend is, en dat proberen te versterken. Beide benaderingen maken dat inzichtelijk in de eigen werkvorm, de een in twee dimensies (spinnenweb), de ander in drie (de blokken).

In het artikel leest u meer over hoe de combinatie van Yucelmethode en positieve gezondheid in de ggz kan worden ingezet.