LVB

Yucel+: voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

De visuele en tactiele Yucelmethode sluit goed aan bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Vaak hebben zij meer moeite om te verwoorden waar hun krachten en talenten liggen, omdat in de hulpverlening en in hun ervaring de focus meestal meer op de beperking ligt. Yucel+ houdt rekening met het anders cognitief functioneren van mensen met een LVB, qua woordenschat, taalbegrip en taalproductie.

Mits daarmee rekening wordt gehouden, helpt de Yucelmethode mensen met een LVB om de besproken informatie vast te houden en te delen met of te generaliseren naar het dagelijks leven en netwerk. Het tempo en de regie ligt bij de persoon die (weer) verbinding maakt met eigen kracht of kracht uit het netwerk. Ondersteund door een begeleider of behandelaar kunnen zij met behulp van blokken zelf hun krachten en klachten (draagkracht/draaglast) in beeld brengen en voor zichzelf en de ander tastbaar en concreet maken. Het visualiseren van de huidige en toekomstige situatie geeft overzicht en inzicht, wat het zelf nemen van beslissingen over het leven vergemakkelijkt. Met de methode, waarbij je een probleem of situatie letterlijk van een afstandje kunt bekijken, schep je ruimte om na te denken over wat je ermee wilt.

‘We noemen het externaliseren’, vertelt Wieke Huizing. Binnen haar organisatie die mensen met een beperking ondersteunt traint zij mensen in de Yucelmethode. “Je kunt het probleem los van jezelf zien. Jij hebt even geen probleem, het blokje is het probleem.” Ze houdt een groen blokje vast dat ze uit de Yucelreiskoffer heeft gevist. “Je kunt je probleem vastpakken en zien. Hier moeten we wat mee”, zegt ze en zet het blokje - tok - op tafel.'