Jeugd

Yucelmethode bij kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren voelen zich door het kleurrijke en speelse karakter snel uitgenodigd om aan de slag te gaan. Zelf bouwen geeft ze net als aan volwassenen het prettige gevoel zelf de regie te hebben.

De hulpverleners of ondersteuners moeten in toon, taal en houding goed aansluiten bij de leeftijd, het cognitieve niveau en het sociaal-emotionele functioneren van het kind. Zij gaan dan de dialoog aan, samen op zoek naar woorden om de krachten en zorgen te kunnen beschrijven. De zoektocht helpt de kinderen en jongeren om zich sterker te voelen, want het helpt ze aan grip op de dingen die om hen heen gebeuren.

Daarnaast helpt de Yucelmethode vaak om naar de buitenwereld (ouders, verzorgers, leerkrachten) te verduidelijken wat er omgaat in de innerlijke wereld van kinderen en jongeren. Dat stelt deze actoren in staat om hen beter begrijpen en dus beter bij hen aan te sluiten.