GGZ

Inzet bij herstelondersteuning

Iemand ondersteunen in zijn of haar herstel van een psychische aandoening is de belangrijkste focus van de moderne ggz en staat ook in de beweging van de Nieuwe ggz centraal. Dat herstellen is een proces en wordt gebruikelijk naar drie dimensies onderscheiden: symptomatisch of klinisch herstel (van symptomen), persoonlijk herstel, en maatschappelijk herstel. Deze dimensies van herstel kunnen met verschillende technieken, therapieën en behandelingen worden ondersteund. De Yucelmethode kan bij alle dimensies van herstel in het herstelproces worden gebruikt. Zij is geschikt om de persoonlijke beleving van de drie dimensies van herstel zichtbaar en tastbaar te maken in één gemeenschappelijke ‘blokkentaal’.

Symptomatisch herstel

Dit aspect wordt meestal ondersteund door behandeling. In de blokkentaal van de Yucelmethode kan de balk staan voor een symptoom of klacht; de T-vormige blokken zijn de factoren die de persoon ondersteunen om het symptoom of de klacht te overwinnen, de rechthoekige blokken zijn factoren die het symptoom verergeren.

Persoonlijk herstel

Hiervoor kunnen bijvoorbeeld lotgenotencontact, zelfhulp, peer support in zelfregiecentra of recovery colleges of ook gesprekstherapie worden ingezet. Met de Yucelmethode kan iemand zijn persoonlijk herstel in een opstelling weergeven. De horizontale balk staat dan voor hem- of haarzelf, de blokken zijn de ondersteunende en belastende factoren in het leven van de persoon.

Maatschappelijk herstel

Dit wordt meestal ondersteund vanuit het ggz-werkveld rehabilitatie. De Yucelmethode wordt o.a. gebruikt in de IRB. In de blokkentaal is de balk een participatiedoel van de persoon; de blokken zijn ondersteunende en belastende factoren op weg naar dit doel.

'Briljante dingen gaan over eenvoud. Goede professionaliteit in ggz en andere hulpverlening gaat over ingewikkelde dingen reduceren tot een behapbaar niveau. Daarom ben ik zo geïmponeerd door de Yucelmethode.'
Jim van Os

Ook bij ernstige psychische aandoeningen

Ook mensen met een ernstige psychische aandoening (bijvoorbeeld psychotische-, angst- of stemmingsstoornissen) kunnen baat hebben bij de inzet van de Yucelmethode voor hun herstel, in verschillende fasen van behandeling en begeleiding. Ook zij kunnen met behulp van de blokkentaal overzicht, perspectief, inzicht en bewustzijn van eigen kracht creëren.

Een hulpvrager kan de balk gebruiken om over verschillende perioden in zijn of haar leven te vertellen en vervolgens een huidige opstelling of een streefopstelling te bouwen. De kans dat iemand een positieve veranderslag maakt is veel groter als hij zelf tot een hiervoor noodzakelijk inzicht komt. De opstelling is en blijft van de hulpvrager zelf! De ondersteuner helpt hem zijn opstelling te bouwen door herstelgerichte vragen te stellen.

Voor de ondersteuners is het zaak om het gesprek op krachten en herstel gericht te houden. Binnen een Yucelsessie is een positievere en meer herstelgerichte toon de norm; de krachten van een persoon krijgen ook aandacht. Ook de ondersteuner krijgt meer energie van een positief gesprek en doet positieve ervaringen op met een bescheiden rol. Hij staat naast de ondersteunde persoon en respecteert diens eigen regie en het belang van diens ervaringsdeskundigheid.

Als hulpmiddel bij psycho-educatie en het ondersteunen van eigen regie is de methode zowel voor de hulpvrager als ondersteuner helpend. Vaak vinden mensen het prettiger om naast elkaar naar een bepaald blokje te kijken en daarover samen te praten, in plaats van tegenover hun ondersteuner te zitten en te moeten praten over een lastig onderwerp.