dr. Jos Dröes

Na zijn opleiding tot psychiater in Leiden begon Jos Dröes in 1976 zijn loopbaan in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest te Oegstgeest. Hij werkte daarna als beleidspsychiater in de toenmalige sector Beschut Wonen van de Bavo in Noorwijkerhout. Dit project was achteraf gezien een voorloper van de latere rehabilitatiebeweging. Rond 1990 verhuisde hij met de Bavo mee naar Rotterdam waar hij tot zijn pensioen in 2011 verbonden was aan het Rehabilitatiecentrum Zevenkamp. In 1992 was hij een van de oprichters van de Stichting Rehabilitatie ’92.

In die hoedanigheid introduceerde hij de Individuele Rehabilitatie Benadering in Nederland. De Individuele Rehabilitatie Benadering is ontworpen door het Center for Psychiatric Rehabilitation van Boston University en is uitgewerkt in gespreksmodules. Jos Dröes vertaalde dit materiaal en publiceerde een groot aantal artikelen over de toepassing ervan in Nederland. Daarnaast redigeerde hij een aantal boeken over rehabilitatie. In 2003 was Jos samen met Wilma Boevink betrokken bij de oprichting van het HEEteam (HEE staat voor: herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid). Het is een team van ervaringsdeskundigen dat zich richt op de invoering van herstel als leidend principe van de geestelijke gezondheidszorg. Toen Jos in contact kwam met Mehmet Yucel en de methode met de blokken leerde kennen was hij direct ervan gecharmeerd. Hij zag hierin een vernieuwende methodiek waar in het veld behoefte aan is en die aansluit bij een aantal nieuwe ontwikkelingen. Jos en Mehmet schreven samen het boek over de Yucelmethode en ontwikkelden een toepassing van de Yucelmethode in ‘IRB in beeld’. Jos Dröes blijft als adviseur bij de verder ontwikkeling van de Yucelmethode betrokken.