Yucelmethode & LVB

Deze training wordt ook via RinoGroup gegeven

Voor de LVB doelgroep is zijn of haar leefwereld door de dagelijkse hoeveelheid aan gebeurtenissen en intensiviteit van interacties, al gauw emotioneel en cognitief verwarrend en complex. Door de vaak normale presentatie van de LVB’er is (zelf) overvraging een veel voorkomend verschijnsel. Het in kaart brengen van de draagkracht en draaglast, kan helpend zijn om meer grip te krijgen op gebeurtenissen en de regie over het eigen leven te behouden.

De Yucelmethode biedt middels het ‘blokkensysteem’ een manier om in gesprek te gaan met de LVB’er, om zijn of haar leven op te stellen en visueel te ordenen, waardoor men weer zicht krijgt op de eigen situatie en oplossingsgericht kan kijken naar mogelijkheden.

Door de integratie van de LVB vakkennis van de begeleider/team en de Yucelmethode, kunnen centrale thema’s d.m.v. verschillende opstellingen zichtbaar en tastbaar, concreet en geëxternaliseerd worden in het proces van herstel. Op zijn/haar tempo, met het accent op zoveel mogelijk eigen regie en krachtbronnen.

Studiebelasting

De studieduur is 2 en ½ dag. De studiebelasting is in totaal 22 uur, bestaande uit:
• 3 uur : voorbereiding (lezen boek en artikelen)
• 15 uur: lesuren
• 4 uur : praktijkoefening

Accreditatie & Erkenning

NVRG – Herregistratie Systeemtherapeut
15 uur

POH-GGZ – Kwaliteitsregister POH-GGZ
15 punten nascholing praktijkondersteuners GGZ

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
14 punten GGZ
14 punten SPV
14 punten Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
14 punten Verpleegkundig Specialisten

Registerplein – Registratie Sociaal Professionals
23 punten vrij ruimte GGZ-Agogen
23 punten vrije ruimte Maatschappelijk werk
23 punten deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners

SKJ – Herregistratie Jeugdzorgwerker
19 punten (Bewijs van deelname zelf uploaden bij het SKJ, onder accreditatie/ID nummer: SKJ205127)

Locatie

De landelijke trainingen vinden plaats op de  Tolweg 5 te Baarn. Ook Rino Groep Utrecht verzorgt Yucelmethode cursussen. Klik hier voor meer informatie.

Annulering

U kunt zich tot twee weken na uw aanmelding afmelden, daarna wordt uw aanmelding definitief.

Agenda

Een overzicht van de komende trainingen en het aantal beschikbare plaatsen kunt u vinden in de agenda. U vindt bij elke betreffende training een aanmeldformulier.

Yucelmethode © 2019 YCL v.o.f. | Design by 93visuals

Website door: Webheld.nl