Yucelmethode +++

“Leren door doen”

De cursisten hebben zich na deze nieuwe training de visie van  de Yucelmethode eigen gemaakt en kunnen deze  toepassen. Dit betekent:  vanuit de attitude van een betrokken maar tijdelijk ondersteuner, gericht op eigen kracht van persoon en systeem, kunnen werken met de blokken.

Deze tweedaagse training met drie terugkomdagdelen is bedoeld voor mensen die mogelijkerwijs een drempel zullen ervaren bij het praktisch gaan werken met de methode.

In de praktijk hebben we gemerkt dat veel cursisten er niet toe komen om na een training in de Yucelmethode deze ook echt met cliënten te gaan gebruiken. De redenen zijn verschillend. We horen bijvoorbeeld dat cursisten het eng vinden om met zoiets nieuws als de blokkenmethode op een cliënt af te stappen. Soms denken mensen meer vanuit een medisch perspectief dan vanuit herstel en eigen kracht. Het kan ook zijn dat de cursist niet gewend is aan methodisch werken. Weinig praktijkervaring met een narratieve methodiek of met systemische behandeling kunnen ook een rol spelen.

In veel gevallen ervaren mensen dat hun gespreksvaardigheden tekortschieten, bijvoorbeeld  het stellen van ‘groene’ vragen.

Soms zijn er omstandigheden op het werk die maken dat cursisten niet aan het werken met de methodiek toekomen, bijvoorbeeld volle agenda’s, weinig steun van collega’s of leidinggevenden, geen werkbegeleiding of supervisie indien nodig.

In de drie terugkombijeenkomsten hebben we drie thema’s gekozen om te oefenen, namelijk het eerste gesprek, vragen stellen en borging in de organisatie.  Maar ook andere  thema’s zijn mogelijk op geleide van de leerbehoeften van de groep.

Naast deze thema’s besteden we veel tijd aan het delen van ervaringen aan de hand van reflectieformulieren en foto’s.

Accreditatie & Erkenning

NVRG – Herregistratie Systeemtherapeut
15 uur

POH-GGZ – Kwaliteitsregister POH-GGZ
15 punten nascholing praktijkondersteuners GGZ

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
15 punten GGZ
15 punten SPV
15 punten Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
15 punten Verpleegkundig Specialisten

Registerplein – Registratie Sociaal Professionals
23 punten vrij ruimte GGZ-Agogen
23 punten vrije ruimte Maatschappelijk werk
23 punten deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners

SKJ – Herregistratie Jeugdzorgwerker
19 punten (Bewijs van deelname zelf uploaden bij het SKJ, onder accreditatie/ID nummer: SKJ198333)

Locatie

De landelijke trainingen vinden plaats op de Tolweg 5 te Baarn. Ook Rino Groep Utrecht verzorgt Yucelmethode cursussen. Klik hier voor meer informatie.

Annulering

U kunt zich tot twee weken na uw aanmelding afmelden, daarna wordt uw aanmelding definitief.

Yucelmethode © 2019 YCL v.o.f. | Design by 93visuals

Website door: Webheld.nl