Basistraining + Autisme (ASS)

€895,-

Toelichting

Speciaal voor ondersteuners die werken met mensen met autisme (ASS)  is de basistraining werken met de Yucelmethode toegespitst op deze groep.

In de ondersteuning van mensen met ASS kan Yucelmethode een krachtig en verbindend hulpmiddel zijn bij het begrijpen van ‘elkaars’ wereld. De methode past goed bij de huidige nadruk in de zorg op een integrale benadering (zorg op maat) en een respectvolle, aandachtige bejegening. Zorg op maat bieden vraagt ook om serieuze aandacht is voor hulpvragen van mensen met ASS en hun systeem. Met de visuele en tactiele aspecten van de Yucelmethode, de specifieke taal van Yucel, kun je sneller en beter afstemmen. In kaart brengen van de draagkracht en de draaglast kan iemand helpen om meer grip te krijgen op gebeurtenissen en de regie over het eigen leven te behouden.

De Yucelmethode kan helpen om hierover in gesprek te gaan. In een opstelling kan een levenssituatie visueel geordend worden, zodat hij of zij weer zicht krijgt op de eigen situatie en oplossingsgericht kan kijken naar mogelijkheden. Door de integratie van de ASS-vakkennis van de begeleider of het team in de Yucelmethode kunnen in de opstellingen centrale thema’s in het proces van herstel zichtbaar en tastbaar worden. De nadruk ligt op eigen tempo, zoveel mogelijk eigen regie en het visualiseren van krachtbronnen.

Studiebelasting

De studieduur is 2 en ½ dag. De studiebelasting is in totaal 22 uur, bestaande uit:
•  3 uur : voorbereiding (lezen boek en artikelen)
• 15 uur: lesuren
•  4 uur : praktijkoefening

Kosten

  • €895,- per deelnemer
  • Inclusief lunch, het boek en de koffer met blokken ter waarde van €225,-

Accreditatie & Erkenning

NVRG – Herregistratie Systeemtherapeut
15 uur

POH-GGZ – Kwaliteitsregister POH-GGZ
15 punten nascholing praktijkondersteuners GGZ

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
15 punten scholing GGZ, 15 punten scholing SPV

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
13 punten Verpleegkundig Specialisten

Registerplein – Registratie Sociaal Professionals
23 punten GGZ-Agogen
23 punten Maatschappelijk werk
23 punten Cliëntondersteuners
23 punten GHO
23 punten Sociaal Werker

SKJ – Herregistratie Jeugdzorgwerker
23,5 punten

Register Vaktherapie
20 punten

Locatie

De landelijke trainingen vinden plaats in Baarn.

Annulering

U kunt zich tot twee weken na uw aanmelding afmelden, daarna wordt uw aanmelding definitief.