Korte training Yucelmethode

€595,00

De korte training duurt een dag met een terugkomdagdeel.

De cursisten hebben zich na deze training de visie van  de Yucelmethode eigen gemaakt en kunnen deze  toepassen. Dit betekent:  vanuit de attitude van een betrokken maar tijdelijk ondersteuner, gericht op eigen kracht van persoon en systeem, kunnen werken met de blokken. Deze training is bedoeld voor ervaren systeemtherapeuten die vertrouwd zijn met vragende gesprekstechnieken en het werken met opstellingen.

Op de terugkomdag worden eigen ervaringen en hindernissen in het gebruik van de Yucelmethode gedeeld en kan worden ingegaan op theoretische achtergronden van de methode.

Eerste lesdag

Op deze dag wordt een korte theoretische uitleg gegeven. Er wordt uitgebreid geoefend met de blokken-methode door middel van praktijkvoorbeelden. Deelnemers krijgen aan het einde van de dag een opdracht mee, deze wordt op de terugkom-dag behandeld.

Terugkomdag (dagdeel)

Dit dagdeel is bedoeld voor mensen die de een cursus in de Yucelmethode hebben gevolgd en die hun ervaringen willen delen met anderen. De terugkomdag vindt zes weken na de laatste lesdag plaats. De deelnemer presenteert zijn/haar praktijkervaringen. De vragen die gaandeweg zijn ontstaan worden behandeld. Tevens wordt deze dag verder geoefend met specifieke probleemsituaties en gesprekstechnieken.
Kosten 1-daagse training met terugkomdag: Totaal  € 595,- per deelnemer (inclusief lunch, het boek en koffer met blokken van € 220,-).

Studiebelasting

De studieduur is 1 en ½ dag. De studiebelasting is in totaal 16 uur, bestaande uit:
• 3 uur : voorbereiding (lezen boek en artikelen)
• 9 uur: lesuren
• 4 uur : praktijkoefening

Accreditatie & Erkenning

NVRG – Herregistratie Systeemtherapeut
15 uur

POH-GGZ – Kwaliteitsregister POH-GGZ
15 punten nascholing praktijkondersteuners GGZ

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
6 punten GGZ
6 punten SPV

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
9 punten Verpleegkundig Specialisten

Registerplein – Registratie Sociaal Professionals
23 punten GGZ-Agogen
23 punten Maatschappelijk werk
23 punten Cliëntondersteuners
23 punten GHO
23 punten Sociaal Werker

SKJ – Herregistratie Jeugdzorgwerker
19 punten (Bewijs van deelname zelf uploaden bij het SKJ, onder accreditatie/ID nummer: SKJ205127)

Register Vaktherapie:
20 punten

Locatie

De landelijke trainingen vinden plaats in Baarn.

Annulering

U kunt zich tot twee weken na uw aanmelding afmelden, daarna wordt uw aanmelding definitief.