Onderzoek Yucelmethode Thuis-2020

In 2020 is een onderzoek opgestart naar de ‘Yucelmethode Thuis’. Onder leiding van Prof. X.M.H. Moonen doet de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Koraal onderzoek naar de haalbaarheid en tevredenheid van de ‘Yucelmethode Thuis’. Het onderzoek bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Ten eerste zal onderzocht worden of een brede groep van hulpvragers binnen Koraal overweg kan met het materiaal en de instructie behorende bij de Yucelmethode Thuis. Daarnaast zal gekeken worden hoe haalbaar het is om de Yucelmethode op afstand, via een videoverbinding, uit te voeren. Als laatste wordt gekeken hoeveel variatie er zit tussen verschillende hulpverleners in het toepassen van de ‘Yucelmethode Thuis’.