Onderzoek in de Yucelmethode

Gepost door
Yucel Methode
Categorie
Nieuws

Het Trimbos-instituut gaat met een subsidie van het Agis Zorginnovatiefonds onderzoek doen naar de Yucelmethode. De aanvraag is samen met Mehmet Yucel en andere betrokkenen tot stand gekomen.

Aanleiding project
Vanuit zorgorganisaties is er de laatste jaren veel belangstelling voor de Yucelmethode. De methode lijkt door de visuele, niet-medische aanpak te voorzien in een behoefte om enerzijds op een minder talige of abstracte manier en anderzijds op een meer empowerende manier ondersteuning te bieden. De Yucelmethode is toe aan een volgende stap. Steeds meer instellingen zijn getraind in de methode of hebben hun belangstelling hiervoor getoond. De methode wordt met veel enthousiasme ontvangen. Echter, om de implementatie te kunnen voortzetten, is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in het proces en de uitkomsten van de methode. Wat zijn de ervaringen van hulpvragers en professionals (verder te noemen: ondersteuners)? Wat zijn succesfactoren en knelpunten bij de uitvoering? En leidt de methode daadwerkelijk tot meer inzicht, empowerment, zelfmanagement en initiatief? Bij de keuze voor ondersteuningsmethodes houden organisaties steeds meer rekening met de mate waarin een interventie is onderbouwd en onderzocht op effectiviteit.

Om de implementatie van de Yucelmethode een impuls te geven, worden binnen dit project de volgende onderdelen uitgevoerd:
– een procesevaluatie waarbinnen aandacht wordt besteed aan tevredenheid, ervaringen, succesfactoren en knelpunten bij uitvoering van de Yucelmethode;
– een pilotstudie om een indruk te krijgen van de resultaten voor hulpvragers en ondersteuners;
– bijeenkomsten voor ondersteuners gericht op uitwisseling en modelgetrouwe uitvoering.

Uitkomsten van het project kunnen voor uitvoerende organisaties gebruikt worden om hun werkwijze te verbeteren en de methode goed toe te passen in de praktijk. Voor de ontwikkelaars geven de uitkomsten relevante informatie voor doorontwikkeling en verdere onderbouwing en implementatie van de Yucelmethode.

De looptijd is 10 maanden; van 1 november 2016 t/m 31 augustus 2017. Fase 1 wordt uitgevoerd in de periode november tot januari. In februari wordt de pilot gestart. Om voldoende hulpvragers te kunnen laten deelnemen, loopt fase 2 door t/m juni. De maanden juli en augustus worden gebruikt voor analyse, eindrapportage en indiening bij het Erkenningstraject Effectieve Interventies.

Er kunnen nog een paar instellingen deelnemen aan het onderzoek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers: Caroline Place (cplace@trimbos.nl) en Anneke van Wamel (awamel@trimbos.nl).

 

 

Yucelmethode © 2020

Website door: Webheld.nl