Onderzoek 2019-2020

In 2019 onder leiding van Prof. dr. X.M.H. Moonen wil de universiteit van Amsterdam samen met de Hondsberg Oisterwijk onderzoek doen naar de bruikbaarheid van de Yucelmethode bij kinderen en volwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB). Het onderzoek kent twee componenten. Ten eerste wordt gekeken of jongeren en volwassenen met LVB in staat zijn om met het materiaal om te gaan en of de wijze van aanbieden en instructie aansluit bij hun mogelijkheden of dat hier aanpassingen bij nodig zijn. Ten tweede wordt gekeken of een assessmentsessie met behulp van de Yucelmethode andere (mogelijk rijkere) informatie oplevert dan assessment op de gebruikelijke wijze.

 

Update onderzoek

Oktober 2020. De dataverzameling is inmiddels afgerond. In de komende maanden zal ook de data-analyse worden afgerond en zullen de eerste bevindingen worden verwerkt in een Nederlandstalig artikel.