LVB

De Yucelmethode en LVB

De Yucelmethode sluit goed aan bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Ze ordent, visualiseert en vereenvoudigt. Het helpt om de besproken informatie vast te houden en te delen met/generaliseren naar het dagelijks leven en netwerk. Het tempo en de regie ligt bij de cliënt en hij of zij maakt (weer) verbinding met eigen kracht of kracht uit het netwerk.

De Yucelmethode helpt mensen met LVB, ondersteund door een begeleider of behandelaar, met behulp van blokken zelf hun krachten en klachten (draagkracht/draaglast) in beeld te brengen, maar ook tastbaar en concreet te maken. “Met de blokken bouwen mensen een huidige en gewenste situatie na. Het visualiseren van de huidige en toekomstige situatie geeft overzicht en inzicht. Daardoor kunnen mensen makkelijker zelf beslissingen nemen over hun leven. Ook maken ze weer verbinding met hun eigen kracht of steun uit hun netwerk; “Met de blokken zie ik het niet alleen, maar ik voel het ook”. Een ander positief effect van deze methode is dat cliënten hun probleem of situatie letterlijk van een afstandje kunnen bekijken. Dit geeft ruimte om na te denken over wat ze zelf ermee willen.”