Kwalitatief onderzoek toepassing Yucelmethode in systeembehandeling

1 december 2022

In september voltooide Dejan Jakovljevic zijn onderzoek in het kader van de Intensieve Opleiding Systeemtherapie in het Lorentzhuis met een scriptie. Hij onderzocht met behulp van een semi-gestructureerd interview met 8 systeemtherapeuten op welke manier zij de Yucelmethode inzetten binnen de systeemtherapie of relatietherapie bij gezinnen waarvan een gezinslid een licht verstandelijke beperking heeft of zwak begaafd is. Hij vroeg zich daarbij af welke aanpassingen systeemtherapeuten dan doen, en of er specifieke contexten zijn waarbij de Yucelmethode niet is geïndiceerd voor gebruik in deze setting. Hij maakte voor zijn onderzoek o.a. gebruik van eerder onderzoek naar de Yucelmethode (zie hier voor een overzicht). 

De auteur concludeert dat de Yucelmethode goed rekening houdt met cognitieve beperkingen van de lvb/zb-doelgroep en bijdraagt aan een goede therapeutische relatie. Op basis van zijn bevindingen doet hij aanbevelingen voor de praktijk.

 

Andere berichten