Onderzoek

Sinds de Yucelmethode bijval heeft geoogst van zowel zorgorganisaties als individuele zorgverleners en er meer dan 1000 mensen getraind zijn in de methode, is er onderzoek naar de inzet en toepasbaarheid van de methode opgezet en uitgevoerd, o.a. in de setting van hulpvragers met cognitieve en adaptieve beperkingen, waarin de methode goed toepasbaar blijkt.

Hieronder vindt u verwijzingen. Daarnaast zijn enkele kwalitatieve onderzoeken naar de Yucelmethode in systeembehandeling gedaan (scripties in het kader van opleidingen). Op het niveau van toepassing in organisaties (teams) deed het Trimbos-instituut in een pilot een procesevaluatie die is uitgemond in een handreiking bij implementatie en borging.