Onderzoek, Implementatie & Borging

Het Trimbos-instituut heeft in 2017 met subsidie van het Agis Zorginnovatiefonds onderzoek gedaan in de Yucelmethode.

Aanleiding project
Vanuit zorgorganisaties is er de laatste jaren veel belangstelling voor de Yucelmethode. De methode lijkt door de visuele, niet-medische aanpak te voorzien in een behoefte om enerzijds op een minder talige of abstracte manier en anderzijds op een meer empowerende manier ondersteuning te bieden.

Het onderzoek van het Trimbosinstituut liet met name het belang van goede implementatie en borging zien. De uitkomsten van het project kunnen door uitvoerende organisaties gebruikt worden om hun werkwijze te verbeteren en de methode goed toe te passen in de praktijk. Voor de ontwikkelaars geven de uitkomsten relevante informatie voor doorontwikkeling en verdere onderbouwing en implementatie van de Yucelmethode.

Implementatie en Borging

Om de Yucelmethode te implementeren is een bevoegde trainer en een geïnteresseerde groep medewerkers niet genoeg. Er moeten om te beginnen een aantal randvoorwaarden geregeld zijn voor de training zoals een ruimte, blokkendozen en fotocamera. Verder moeten de mensen die de training volgen in hun werkomgeving in staat gesteld worden om met de methode te werken; dit vraagt voldoende tijd en inlassing in roosters.

De bekendheid met de methode moet ook onderhouden worden, bijvoorbeeld door nieuwe personeelsleden bij te scholen. Daarom is een scholingsplan nodig. Wanneer mensen met de methode gaan werken moet er ondersteuning in de vorm van coaching mogelijk zijn. Het moet duidelijk zijn wat de organisatie of het management van het werken met de Yucelmethode verwachten, en de mate waarin aan deze verwachtingen wordt voldaan moet worden onderzocht.

Wilt u meer weten over de implementatie van de Yucelmethode? Bekijk de handreiking van het Trimbosinstituut.