GGZ

Professionals over de Yucelmethode

Ervaringsdeskundigen over de Yucelmethode

Yucelmethode GGZ en herstel

In de GGZ is de laatste jaren het herstelbegrip erg populair geworden. Herstellen van een psychische aandoening heeft drie aspecten: persoonlijk herstel, symptomatisch herstel en maatschappelijk herstel. Deze drie aspecten worden met verschillende technieken ondersteund.

Persoonlijk herstel wordt ondersteund door bijvoorbeeld lotgenoten contact, zelfhulp en gesprekstherapie.

Met de Yucelmethode kan het persoonlijk herstel van een persoon in beeld worden gebracht. De persoon is de balk, de blokken zijn de ondersteunende en belastende factoren in het leven van de persoon.

Symptomatisch herstel wordt ondersteund door behandeling. Ook dit kan de Yucelmethode in de blokkentaal goed weergeven. De balk is in dat geval een symptoom of klacht; de T vormige blokken zijn de factoren die de persoon ondersteunen om het symptoom te overwinnen, de rechthoekige blokken zijn factoren die het symptoom verergeren.

Maatschappelijk herstel wordt ondersteund met rehabilitatie. In de blokkentaal van de Yucelmethode is de balk dan een participatiedoel van de persoon; de blokken zijn ondersteunende en belastende factoren op weg naar dit doel. De Yucelmethode is dus geschikt om de persoonlijke beleving van de drie herstelaspecten zichtbaar en tastbaar te maken in één gemeenschappelijke ‘blokkentaal’.