‘De visuele taal van de Yucelmethode’ – Radar

26 april 2017

Voor mensen die niet zo talig zijn, denk aan mensen met een verstandelijke beperking, migranten, statushouders maar ook middelbaar en hoogopgeleiden, kan het lastig zijn om problemen te benoemen en te abstraheren. Tijdens psychiatrische behandelingen lukt het hen vaak niet om zich lang te concentreren op de gesprekken of ze hebben niet het gevoel grip te krijgen op hun eigen situatie. De Yucelmethode visualiseert met blokken de draagkracht en de draaglast van een hulpvrager. En maakt zo inzichtelijk hoe zijn levenssituatie er op dat moment uitziet. Ontwikkelaar Mehmet Yucel gaat uit van de veerkracht van mensen die vaak veel groter is dan zijzelf en hun omgeving denken. Maar dan moet je wel weten waar je krachten liggen en de lasten kunnen benoemen.

Lees verder

Andere berichten