De kracht van permacultuur: groene bergen en sterke gemeenschappen

12 februari 2021

Door ANNEMIEKE HAANSTRA

Perma Atlas is een stichting die zich richt op herstel van het ecosysteem rond Anguelz, een Marokkaans dorp in de Hoge Atlas. Daarbij wordt ingezet op permacultuur, en wel in brede zin: er is niet alleen aandacht voor het creëren van een duurzame leefomgeving, maar ook voor het sociale systeem in het dorp. Na een moeizame start zorgde een workshop de Yucelmethode voor een ommezwaai. De dorpelingen staan nu zelf aan het roer van het project. Niet alleen het ecosysteem is aan het herstellen, ook vertrouwen en saamhorigheid zijn in het dorp teruggekeerd.

Andere berichten