Yucelmethode +++ “leren door doen”

Yucelmethode +++ “leren door doen”

€880,00
0 student

De cursisten hebben zich na deze nieuwe training de visie van  de Yucelmethode eigen gemaakt en kunnen deze  toepassen. Dit betekent:  vanuit de attitude van een betrokken maar tijdelijk ondersteuner, gericht op eigen kracht van persoon en systeem, kunnen werken met de blokken.

Deze tweedaagse training met drie terugkomdagdelen is bedoeld voor mensen die mogelijkerwijs een drempel zullen ervaren bij het praktisch gaan werken met de methode.

In de praktijk hebben we gemerkt dat veel cursisten er niet toe komen om na een training in de Yucelmethode deze ook echt met cliënten te gaan gebruiken. De redenen zijn verschillend. We horen bijvoorbeeld dat cursisten het eng vinden om met zoiets nieuws als de blokkenmethode op een cliënt af te stappen. Soms denken mensen meer vanuit een medisch perspectief dan vanuit herstel en eigen kracht. Het kan ook zijn dat de cursist niet gewend is aan methodisch werken. Weinig praktijkervaring met een narratieve methodiek of met systemische behandeling kunnen ook een rol spelen.

In veel gevallen ervaren mensen dat hun gespreksvaardigheden tekortschieten, bijvoorbeeld  het stellen van ‘groene’ vragen.

Soms zijn er omstandigheden op het werk die maken dat cursisten niet aan het werken met de methodiek toekomen, bijvoorbeeld volle agenda’s, weinig steun van collega’s of leidinggevenden, geen werkbegeleiding of supervisie indien nodig.

In de drie terugkombijeenkomsten hebben we drie thema’s gekozen om te oefenen, namelijk het eerste gesprek, vragen stellen en borging in de organisatie.  Maar ook andere  thema’s zijn mogelijk op geleide van de leerbehoeften van de groep.

Naast deze thema’s besteden we veel tijd aan het delen van ervaringen aan de hand van reflectieformulieren en foto’s.

1e training

13, 14 februari 2020 ( 9.30 uur 16.30 uur)

½ terugkomdag 1

20 maart 2020 (9.30 uur tot 12.30 uur)

½ terugkomdag 2

28 mei 2020 (14.00 uur tot17.00  uur)

½ terugkomdag 3

3 juli 2020  (14.00 uur tot17.00  uur)

2e training

5,6 oktober 2020 ( 9.30 uur 16.30 uur)

½ terugkomdag 1

13 november 2020 (9.30 uur tot 12.30 uur)

½ terugkomdag 2

11 december 2020 (14.00 uur tot17.00  uur)

½ terugkomdag 3

8 januari 2021  (14.00 uur tot17.00  uur)

De Yucelmethode Toolbox

Voldoende blokken van verschillende grootte en kleuren zijn onmisbaar bij het werken met de methode. Daarom is een handzame blokkenset vervaardigd. U heeft de keuze tussen een houten koffer of een reistas.

De hardhouten blokken zijn handgemaakt en geschilderd in frisse kleuren. Vorm, kleuren en maten zijn gekozen op grond van hun in de praktijk gebleken expressieve waarde. Met de koffer of tas worden stickertjes meegeleverd waarmee de blokken van een opschrift kunnen worden voorzien

Als er extra onderdelen voor de toolbox nodig zijn, kunt u die via info@yucelmethode.nl bestellen.

Het is helaas niet mogelijk de Yucelmethode blokkendoos los te kopen. Er is een training nodig om de methode op een juiste manier in te zetten.

Accreditatie & Erkenning

NVRG – Herregistratie Systeemtherapeut
15 uur

POH-GGZ – Kwaliteitsregister POH-GGZ
12 punten nascholing praktijkondersteuners GGZ

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
14 punten GGZ
14 punten SPV
14 punten Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
15 punten Verpleegkundig Specialisten

Registerplein – Registratie Sociaal Professionals
18,5 punten vrij ruimte GGZ-Agogen
18,5 punten vrije ruimte Maatschappelijk werk
23 punten deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners

SKJ – Herregistratie Jeugdzorgwerker
19 punten (Bewijs van deelname zelf uploaden bij het SKJ, onder accreditatie/ID nummer: SKJ198333)

Locatie

De landelijke trainingen vinden plaats op de Tolweg 5 te Baarn. Ook Rino Groep Utrecht verzorgt Yucelmethode cursussen. Klik hier voor meer informatie.

Annulering

U kunt uw aanmelding binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail schriftelijk annuleren. Na 14 dagen wordt de aanmelding definitief.

Aanmelden?

Klik hier.

Yucelmethode® is als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Dit houdt in dat onbevoegden geen Yucelmethode trainingen mogen verzorgen.

Cursusonderdelen zijn leeg

Instructor

User Avatar Yucel Methode

€880,00