Copyright

Yucelmethode©

Alle (intellectuele) eigendomsrechten betreffende het format en de inhoud van de website van de Yucelmethode, inhoudende de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, publicaties over en foto’s en logo’s van de Yucelmethode berusten uitsluitend bij M. Yucel. De (auteurs-)rechten van teksten en publicaties voor zover deze (mede) door of in samenwerking met M. Yucel zijn geproduceerd, berusten uitsluitend bij M. Yucel en de betrokken auteur.