Copyright

Website Yucelmethode®©

Alle (intellectuele) eigendomsrechten betreffende het format en de inhoud van de website van de Yucelmethode, inhoudende de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, publicaties over en foto’s en logo’s van de Yucelmethode berusten uitsluitend bij M. Yucel. De (auteurs)rechten van teksten en publicaties voor zover deze (mede) door of in samenwerking met M. Yucel zijn geproduceerd, berusten uitsluitend bij M. Yucel en de betrokken auteur.

Spelregels toepassing Yucelmethode

De toepassing van de Yucelmethode door professionals uit hulpverlenende of ondersteunende disciplines vraagt om specifieke competenties die in een training worden geleerd en geoefend. De Yucelmethode is als merk geregistreerd in de Benelux. De training biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de toepassing te borgen. Daarom is bij de kosten voor de training één YM toolbox inbegrepen en zijn de materialen van de Yucelmethode in principe niet los van de training te bestellen.

Wij vragen uw begrip voor de juridische bescherming van het Yucelmerk en verzoeken u vriendelijk om de materialen (YM toolbox, YMT-box) niet uit te lenen of te gebruiken anders dan in toepassing met cliënten als getraind gebruiker.