Communiceren met de Yucelmethode

28 november 2023

Onlangs verscheen in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek (2023(4), blz. 38-43) een artikel over de inzet van de Yucelmethode. Wieke Huizing, orthopedagoog/GZ-psycholoog en Yuceltrainer en Janneke Haijer, GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist schreven over het communiceren met mensen met een verstandelijke of anderszins cognitieve beperking via de Yucelmethode. Zij beschrijven uitgangspunten en principes en laten aan de hand van een mooie casus zien hoe het werkt.

“Het werken met blokken zorgt voor een zekere verdieping en vertraging in het eigen verhaal

“Door het maken van een opstelling worden draagkracht en draaglast visueel en tastbaar weergegeven” 

“De persoon die bouwt, heeft de regie en bepaalt zelf wat belangrijk is om te bespreken”

 

Andere berichten