Capture-bericht-yucelmethode-20042022

Zijn we niet te snel te talig?

De Yucelmethode staat voor ‘samen werken aan herstel’. De focus ligt niet
alleen op de diagnose of de klachten, maar op de hele context. De regie ligt
volledig bij de hulpvrager. Sinds enige tijd wordt er wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar de methode. Een gesprek met bedenker Mehmet Yucel, trainer
Wieke Huizing en scientist-practitioner Jessica Vervoort-Schel.

 U kunt het volledige bericht hier downloaden.

koraal_onderzoek_image

Onderzoek Koraal en Universiteit van Amsterdam

Koraal doet in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de inzet van de Yucelmethode bij jeugdigen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, waaronder verstandelijke beperkingen, en hun gezinnen. In deze studie is onderzocht welke perspectieven er naar voren kwamen ten aanzien van gezinskrachten, -lasten en -wensen, bezien door de bril van de jeugdigen, hun ouders en de betrokken professionals. Een internationale publicatie is in voorbereiding. In deze factsheet worden de eerste bevindingen getoond.

Bekijk hier de factsheet van het onderzoek

GGZ anno nu

Yucelmethode en Caring Community Festival

24 maart 2021 @ 12:00 – 26 maart 2021 @ 20:00

Het Caring community festival vindt plaats op 24, 25 en 26 maart 2021. Elke dag van 12.00 – 20.00 uur. Online deelname via Zoom (gratis).
Tijdens dit drie dagen durende Festival zijn er vele sprekers, gasten en shows te zien en te beluisteren.
In heel Nederland groeit het besef dat de ondersteuning voor mensen met psychische kwetsbaarheid anders aangepakt dient te worden. Voorbeelden van andere aanpak komen op het festival bij elkaar. Ingezet wordt op verbinding tussen GGZ en gemeenten. Herstel vraagt immers om een zorgzame gemeenschap en verbinding met de mensen om je heen. Pas dan zijn mensen thuis.
Op de site van het festival is een lijst van deelnemers te zien: https://caringcommunity.nu/home/deelnemers/
Yucelmethode zal op 24 maart om 18.30 uur een workshop verzorgen.

Tijdens het Festival kun je achter je laptop kennis opdoen over zelfregiecentra, oplossingen in de wijk, handreikingen rondom bekostiging, kunst en muziekprojecten. Zo doe je inspiratie op via debat en herstelverhalen en leer je hoe je vanuit gezondheidsbeleid en regionaal preventie-akkoord een bijdrage kan leveren aan: psychische gezondheid, de normaalste zaak van de wereld! Er is daarnaast ruimte om met elkaar af te spreken – mensen door het hele land te ontmoeten in een digitaal plein.

groep-om-Anguelz-in-beeld-te-tekenen-650x488

De kracht van permacultuur: groene bergen en sterke gemeenschappen

Door ANNEMIEKE HAANSTRA

Perma Atlas is een stichting die zich richt op herstel van het ecosysteem rond Anguelz, een Marokkaans dorp in de Hoge Atlas. Daarbij wordt ingezet op permacultuur, en wel in brede zin: er is niet alleen aandacht voor het creëren van een duurzame leefomgeving, maar ook voor het sociale systeem in het dorp. Na een moeizame start zorgde een workshop de Yucelmethode voor een ommezwaai. De dorpelingen staan nu zelf aan het roer van het project. Niet alleen het ecosysteem is aan het herstellen, ook vertrouwen en saamhorigheid zijn in het dorp teruggekeerd.

yucelomropfryslân

Yucelmethode op Omroep Fryslân

Het programma van Omroep Fryslân (21 september) over GGZ Friesland, waarin ook Yucel een mooie plek heeft.
Het stukje met Yucel zit erin omdat de cliënt zelf aangaf dat dit voor hem een ommekeer heeft betekend.
Rob vertelt open en eerlijk zijn verhaal. Over niet verder willen met zijn leven. Het vertelde hem niets meer; zijn kinderen, de kleinkinderen. Het crisisteam komt bij hem thuis en regelt dat hij hulp krijgt. Hij hoeft niet te worden toegelaten; hij krijgt IHT, intensieve thuisbehandeling. Korte en intense hulp onder andere met de Yucelmethode.

Yucelmethode © 2020

Website door: Webheld.nl